Locatie:

NEL | elw >

Netwerk Emotioneel Lichaamswerk

ELW

Zondag 16 December 2007 - 15:39:16

Wat is emotioneel lichaamswerk (ELW)?

Emotioneel lichaamswerk® beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieperliggende problematiek te helpen verwerken.

Vrijdag 28 Juni 2013 - 17:15:43

Ontstaan van Emotioneel Lichaamswerk


De stamvader van alle lichaamsgerichte therapieën is Wilhelm Reich. Deze geniale pionier stelde reeds in de jaren dertig het principe vast dat lichaam en geest functioneel identiek zijn en dat alle emotionele ervaringen weerspiegeld worden in het lichaam. Hij beschreef als eerste hoe energie zich vastzet in het lichaam als gevolg van emotionele spanningen. Uit deze waarnemingen ontwikkelde hij de "karakterstructuren".
Na hem kwamen vele "Neo-Reichianen" die zijn werk uitdiepten zoals Alexander Lowen, grondlegger van de Bio-Energetica.

In 1980 integreerden Ted Wilson en Geert van Coillie deze therapieën met visies en technieken uit andere lichaamsgerichte stromingen, en zo werd Emotioneel Lichaamswerk® geboren.

Ze ontwikkelden een opleiding ELW® om hun inzichten en methoden over te dragen. Sindsdien wordt ELW® op tal van plaatsen in België en Nederland aangereikt.

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.