Algemene Voorwaarden

  • De deelname aan een activiteit is steeds op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid.
  • Je neemt volledige verantwoordelijkheid voor jezelf in de groep.
  • Je tracht steeds tijdig aanwezig te zijn. Indien dit je niet lukt, breng je de trainer daarvan op de hoogte.
  • Je bent op de hoogte van de inhoud van de activiteit waar je aan deelneemt.
  • Je bezorgt ons het ingevulde tevredenheidsformulier terug ten laatste 2 weken na het beëindigen van deze activiteit.
  • De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor fysieke of psychische schade die je meent te hebben opgelopen door deelname aan de cursus. Wil je hiervoor verzekerd zijn, dan dien je zelf een verzekering af te sluiten.
  • Je bent verplicht om de schade die je veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de cursus gehouden wordt, te vergoeden aan de eigenaar.
  • Wanneer je besluit om tijdens de activiteiten op eigen initiatief te vertrekken, blijft de gehele deelnamesom verschuldigd.
  • Je krijgt een deelnamecertificaat KMO-portefeuille als je minstens 80% van de duur van de training aanwezig was. Als je betaald hebt via KMOP en je bent minder dan 80% aanwezig, dan zijn we verplicht dit te melden.
  • Je hebt niet het recht om Emotioneel Lichaamswerk® te gebruiken in je praktijk, in individuele sessies en niet in groep zolang je niet bent afgestudeerd in de beroepsopleiding Emotioneel Lichaamswerk®.