Beroepsopleiding

Deze intensieve meerjarige opleiding bereidt je voor om op een zelfstandige basis of binnen je werk mensen te begeleiden volgens de methodes en technieken van het Emotioneel Lichaamswerk®.

Je leert hoe je mensen veilig kan meenemen in meer bewegen of gestreste delen van het lichaam terug in beweging te krijgen, zonder pijn en met voldoende emotionele draagkracht van de cliënt.

Je leert hoe hierin af te stemmen, ook wat betreft vaardigheden in de communicatie. Alle vaardigheden zijn ook inzetbaar in een context waarbij je niet rechtstreeks met Emotioneel Lichaamswerk® werkt. Je zet ze in voor jezelf in contact met mensen en je zet ze in in elke situatie waarbij je mensen ontmoet, feedback geeft of leidt.

De opleiding duurt in totaal 4 jaar, waarvan de jaartraining “Je lichaam als kompas” het 1ste jaar is. 

Onderwerpen die aan bod komen:

* oefeningen Emotioneel Lichaamswerk® en hun doelen ; * Emotiewerk ; * hoe veilig werken met emotioneel lichaamswerk® ; *groepsdynamica (dus ook het nagaan wat voor jou stropt in het werken in een team) ; *overdracht en tegenoverdracht ; * omgaan met feedback en geven van feedback; *verbindende communicatie; *gesprekstechnieken ; *technieken van focussen, gestalt, bodytalk ; *psychopathologie, EHBO en ethiek, anatomie ; *supervisiedagen, stagebesprekingen en zelfreflectie; *grenzen van het vak ; verwerken van literatuur en daarbij kritisch kunnen reflecteren; leren samenwerken om je visie in te brengen in een groep en samen tot een resultaat van een oefeningenreeks te komen; leren omgaan met computer, digitale verslagen, opzoeken van informatie, een muziek bibliotheek kunnen aanleggen ; * leren wat nodig is en wat je hebt te weten om zelfstandige te worden als dat je keuze is ; * leren jezelf en je emotioneel lichaamswerk®product aanpassen aan de mensen voor je, of de omstandigheden waarin je werkt…..

Het is een opleiding waarbij jij zelf en je persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Het thema zelfzorg is steeds ingebed in de opleiding en is 1 van de te leren vaardigheden alvorens je afstudeert.

Doorheen je opleiding ontwikkel je onder vleugels van het opleidingsteam je werkcontext: of door een zelfstandig beroep neer te zetten of door de integratie van het geleerde actief in je bestaande werkcontext op te nemen.

Doorheen je volledige studietraject vinden er regelmatig evaluatiemomenten plaats, zowel theoretisch als wat betreft je eigen groei, vaardigheden en attitude.

Je doet vanaf het 2de jaar ook stage bij een afgestudeerd begeleider Emotioneel Lichaamswerk®. Dit zijn extra uren bij de genoemde contacturen.

Opleidingsteam: Syntia Van Erdeghem, Rob Hermans, Anouk Maeckelberghe, Dymfna Van Leeuw, Anneke Smits, Ilse Van De Putte, Greet Blanckaert, Veerle Bovyn. 

Wat biedt de beroepsopleiding jou?

  • Je leert hoe je Emotioneel Lichaamswerk® geeft en hoe je een ELW-reeks grondig opbouwt.
  • Je ontwikkelt de attitude die passend is voor een trainer Emotioneel Lichaamswerk®
  • Je hebt inzicht in je eigen patronen en valkuilen.
  • Je kan een cliënt individueel begeleiden in het Emotioneel Lichaamswerk®.
Play Video
Play Video

2.750,00 euro  (kostprijs 1ste jaar)
De mogelijkheid bestaat om dit bedrag in delen te betalen. 

Vroegboekkorting: 100,00 bij inschrijving en betaling voor 1 september.

Je kan kiezen voor begeleide oefengroepen (540 euro voor 6 bijeenkomsten. Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.

Wil je graag ook lijfelijk proeven van wat dit jaartraject je kan bieden?

Contacteer ons indien je graag een individueel kennismakingsgesprek wil plannen om je deelname te bespreken.
Je kan ook dadelijk voor het traject inschrijven.