Klachtencommissie

Ben je ontevreden over de werking van NEL vzw praat er dan in de eerste plaats over met de betrokken docent, trainer of medewerker.

Leidt dit niet tot een antwoord of oplossing, dan kan je het bijhorende klachtenformulier (pdf) invullen. Dit kan je bezorgen aan Dymfna De Leeuw, info@desprankeling.be.

Je krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht. Daarna gaan we na of de klacht ontvankelijk is. Als dit zo is, behandelen we jouw klacht. Jij en ook de betrokken docent, trainer of medewerker zal op de hoogte gebracht worden. Mogelijk nodigt Dymfna je uit voor één of meerdere gesprekken. Naar aanleiding van je klacht, kan een bemiddelaar aangesteld worden of komt een klachtencommissie samen.

We aanvaarden je klacht

  • wanneer ze gegrond is
  • wanneer het gaat over een activiteit georganiseerd door NEL vzw
  • wanneer je belang kan aantonen
  • wanneer ze nog niet in behandeling is
  • wanneer ze niet bij een rechtbank ingediend is

Anonieme klachten kunnen we niet behandelen.

Ingeval Dymfna betrokken partij is, mag je de klacht overmaken aan Lieve Valvekens (lieve.valvekens@gmail.com).