Wat is Emotioneel Lichaamswerk® ?

Emotioneel Lichaamswerk® beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieperliggende problematiek te helpen verwerken.

De stamvader van alle lichaamsgerichte therapieën is Wilhelm Reich. Deze pionier stelde reeds in de jaren dertig het principe vast dat lichaam en geest functioneel identiek zijn en dat alle emotionele ervaringen weerspiegeld worden in het lichaam. Hij beschreef als eerste hoe energie zich vastzet in het lichaam als gevolg van emotionele spanningen. Uit deze waarnemingen ontwikkelde hij de “karakterstructuren”.

Na hem kwamen vele “Neo-Reichianen” die zijn werk uitdiepten zoals Alexander Lowen, grondlegger van de Bio-Energetica. In 1980 integreerden Ted Wilson en Geert van Coillie deze therapieën met visies en technieken uit andere lichaamsgerichte stromingen: zo werd Emotioneel Lichaamswerk® geboren.

Ze ontwikkelden een opleiding ELW® om hun inzichten en methoden over te dragen. Sindsdien wordt ELW® op tal van plaatsen in België en Nederland aangereikt.

NEL en haar trainers blijven Emotioneel Lichaamswerk® aanvullen en verfijnen met recente ontwikkelingen en inzichten, nu de wetenschappelijke onderbouwing voor lichaamsgerichte therapie steeds rijker wordt.

Inspiratie komt onder meer uit het werk van

  • Bessel van der Kolk
  • Pat Ogden
  • Peter Levine
  • Franz Rupert
  • Eugene Gendlin
  • Joeri Calcius
  • Stephen Porges

Het ontstaan van Emotioneel Lichaamswerk®

Voor wie is
Emotioneel Lichaamswerk®?

Wil je terug leren luisteren naar wat er binnen in je leeft en gaande is? En wil je graag vanuit je authentieke zelf in het leven staan? Dan is Emotioneel Lichaamswerk® iets voor jou.

Emotioneel Lichaamswerk® is bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leven willen verhogen.
Emotioneel Lichaamswerk® is bedoeld voor mensen die sommige signalen van hun lichaam en geest, die elkaar soms tegenwerken, willen leren herkennen (zoals een brandend dashboardlampje aangeeft dat er in de motor iets mis is).
Noodgedwongen hebben velen onder ons een lange tijd die signalen moeten onderdrukken. Hierdoor hebben we afgeleerd om onze emoties op een natuurlijke manier te uiten. We zwakken gevoelens af en richten ons op de buitenwereld, veelal op “wat mag” of waarmee we “aanvaard worden”.

Je hoeft geen voorafgaande kennis of bepaalde lichamelijke kwaliteiten te bezitten om Emotioneel Lichaamswerk® te doen. 

Play Video

Het doel van Emotioneel Lichaamswerk® ?

Emotioneel lichaamswerk® maakt je bewust van wat je fysiek ervaart in je lichaam en de ermee corresponderende emoties en gedachtepatronen. Naarmate je bewustzijn toeneemt kom je meer en meer in contact komt met wie je in diepste wezen bent, met je oorspronkelijke natuur, waardoor ook je contact met anderen zich verdiept.

Lichaamswerk is de sleutel tot je levensenergie. Gerichte oefeningen brengen je in contact met je VOELEN en dus ook met allerhande emoties die we dikwijls onderdrukken zoals woede, angst, frustratie,…

Je leert via oefeningen waar je lichaam mogelijks emoties blokkeert en hoe die vrijer en vitaler te maken.

Je leert je leven helemaal in eigen handen te nemen en terug voeling te krijgen met de kracht die in je aanwezig is maar vaak door allerhande redenen ondergesneeuwd is.

Door terug op je eigen gevoelens en intuïtie te leren vertrouwen wordt je leven intenser en krijgt het meer kleur.

De eerste stap is leren voelen wat er is. Via lichaamsoefeningen en ademtechnieken word je je bewuster van je lichaam, je gevoelens, emoties, je energie en je levenslust.

De tweede stap is uiten wat je voelt en voelen wat je uit. Met je stem en je hele lijf leer je expressie geven aan verschillende gevoelens en emoties. Je onderzoekt het effect op je lichaam, je energie, en hoe expressie de kwaliteit van het contact met anderen kan verdiepen. Je ervaart hoe expressie rust en ontspanning brengt in je lichaam.

Dit alles ga je tenslotte integreren in je dagelijks leven. Je ontdekt welke kwaliteiten je hebt en hoe je die inhoudt, hoe je jezelf remt. Je krijgt helderheid in de patronen die je je hebt eigen gemaakt en wordt gestimuleerd om nieuw gedrag te oefenen.
Vanuit je herontdekte verlangens geef je, gebruikmakend van je nieuw verworven inzichten, concreet gestalte aan je dagelijks leven: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik? En zo volg je steeds meer de stroom van je leven!

Hoe werkt Emotioneel Lichaamswerk®?

Welke technieken worden er gebruikt?

Gebruikte technieken en inspiratiebronnen zijn reichiaans en neo-reichiaanslichaamswerk, bio-energetica, rebirthing, karakterstructuren, integratieve massage, encounterstructuren en groepsdynamica, belichamingstechnieken (body-talk, gestalt, focussing,…) en andere zoals meditatie, dans, creativiteit, eutonie, sofrologie, chakra-werk,…

De technieken van Emotioneel Lichaamswerk® zijn gericht op het exploreren van de taal van je lichaam, het deblokkeren en laten doorstromen van energie in je lichaam, het uiten en omvatten van emoties, ont-moeten, ontspannen en integreren

Of je individueel of in groep een traject aangaat hangt natuurlijk af van je eigen voorkeur en waar jij je het beste bij voelt. Sommige mensen delen liever wat er in hen omgaat met 1 persoon, anderen vinden het net comfortabel om in groep met zichzelf aan de slag te gaan. Waar je ook voor kiest, de methode Emotioneel Lichaamswerk® blijft natuurlijk steeds de basis van je traject.

In een individueel traject ga je via lichaamsgerichte oefeningen lichaamsspanningen en de ermee corresponderende geblokkeerde emoties exploreren. Samen met je begeleider ga je op zoek naar het verhaal dat jouw lichaam vertelt.

Via het benoemen, het verhelderen en het toestaan van de emoties die bij de gebeurtenissen en patronen in je leven horen, helpt de begeleider je op je weg naar meer zelfacceptatie en zelfkennis. Je legt een traject af, waarbij je begeleider naast je blijft staan met zijn ondersteuning, terwijl je zelf volledig verantwoordelijk blijft over je eigen leven.

Het voordeel van een cursus in groep is de verscheidenheid aan mensen in de groep. Via ELW®-oefeningen en interactie met anderen kan je reacties en emoties naar boven laten komen om ze beter te leren kennen. Met steun van de andere deelnemers leer je je steeds vrijer te uiten. Blokkades, taboes, niet voluit mogen leven, komen hierbij aan het licht en kunnen opgeheven worden. Bovendien leer je natuurlijk ook heel veel door wat je bij anderen ziet gebeuren en hoe verschillend of net gelijkaardig hun proces is aan het jouwe.

Individueel of in groep?