Groeijaar - Je lichaam als kompas

Dit groeitraject neemt je mee op reis door je lichaam en heeft als doel om je op een ervaringsgerichte manier verder te ontwikkelen.

Je leert wat jou blokkeert om jouw persoonlijke doelen te bereiken, dit ook in contact en overleg met anderen. Zo kom je steeds dichter bij jouw doel.

Stress in allerlei vormen zorgt ervoor dat je je niet realiseert wat je wenst. Stress staat ook in de weg voor daadkracht, (je innerlijk) leiderschap, contact met voelen, verbindende communicatie, je emoties beheren….

In dit jaar krijg je de mogelijkheid om op diepgaande wijze te leren over spanning en stress en hoe die in jouw lichaam op te sporen. Je leert op een actieve wijze te ontspannen. Je emoties worden hierbij een leidraad als innerlijk kompas.

Dit groeitraject is intens en ervaringsgericht opgebouwd uit modules van verschillende dagen.

In iedere module verken je lijfelijk en energetisch een welbepaald lichaamsgebied en onderzoek je de bijhorende psychische, emotionele en relationele inhoud.

Je krijgt oefenmateriaal mee en wordt aangezet om er ook thuis mee aan de slag te gaan, literatuur te verwerken, verslagen te schrijven en opzoekwerk te doen dat past bij je evolutie.

Wat je leert over jezelf heeft een rechtstreekse meerwaarde op verschillende levensdomeinen, zoals je werk, je relaties met anderen, vrije tijd, enz…

Ook mensen die vastgeroest zijn in hun werk, relaties, burn-out, depressie,… krijgen terug de kans om in een bewegend en vrijer lichaam thuis te komen.

Dit is een rechtstreekse investering in zelfzorg enerzijds, als in het ontspannen kunnen omgaan met mensen (feedback geven en ontvangen) en je eigen kwaliteiten te blijven ontwikkelen anderzijds.

Indien je na dit traject toch zou beslissen om in de beroepsopleiding te stappen, heb je een positieve evaluatie van het team nodig en een individueel bijscholingstraject om over te gaan naar het tweede jaar.

Opleidingsteam: Syntia Van Erdeghem, Rob Hermans, Erik Habraken

Wat biedt dit groeitraject jou?

  • Je krijgt inzicht in je overlevingspantsers en – patronen. Je ervaart welke overtuigingen en oude boodschappen je belemmeren en hoe daar vrijer mee om te gaan.
  • Je leert luisteren naar de taal van je lichaam.
  • Je leert om je lijf en emoties als bron van informatie te gebruiken.
  • Je groeit in acceptatie van je lichaam, je gevoelens, je gedachten.
  • Je zelfliefde groeit.
  • Je leert om vanuit je kern respectvol te communiceren met anderen.

Een deelnemer aan het groeijaar 2022-2023 zei: ‘Na het groeijaar kan ik dankbaar zijn voor mijn lichaam dat me liet weten (door pijn) dat er spanning zat in mijn borst en keel. Dat is de reden waarom ik op zoek ging naar een oplossing van de oorzaak (en niet alleen de symptomen te bekijken). Geleidelijk aan kreeg ik inzicht in mezelf en in de patronen uit het verleden die opgeslagen zitten in mijn lichaam. De oefeningen en begeleiding die we kregen hielpen me praktisch verder, net zoals de steun van de groep. Ik neem graag in ontvangst wat ik van de groep als positieve feedback mocht ontvangen : ” ‘t Was mooi om je te zien groeien”. Een aanrader voor iedereen die wat bewuster in het leven wil staan.’ Regine (60j.)

Play Video
Play Video

Modules

Het groeitraject bestaat uit 7 modules (6 x 3 dagen en één 4-daagse). In iedere module verken je lijfelijk en psychologisch een welbepaald lichaamsgebied en onderzoek je de bijhorende psychische, emotionele en relationele inhoud. 

Kennismaken met de groep, je lichaam en de basistechnieken van ELW.

Door oefeningen, bewegen, dansen, … leiden we je naar meer aandacht voor je voeten en benen. We nemen je mee in de thema’s waar je voeten en benen voor staan, zoals bv. ‘gaan staan voor je standpunt’, ‘opkomen voor jezelf’, ‘op eigen benen staan’,…

Je buik en onderrug staan nu centraal. Dit gebied is letterlijk en figuurlijk de bakermat van je fundamentele emoties. De thema’s die aan bod komen, zijn: acceptatie van emotie en emotie durven doorvoelen en uiten, kracht, grenzen stellen, assertiviteit.

In deze module exploreer je je hart, je ademhaling, je borstgebied en je bovenrug. Deze gebieden houden verband met verbinding met jezelf en met anderen. Met liefde, connectie en houden van.

Je verkent je bekken, zowel de beweeglijkheid als de spannings- ontspanningstoestand ervan. We leren je om in je bekken energie op te bouwen, vast te houden en te laten doorstromen. Je doorvoelt en kadert de thema’s die je als kind ook ontmoette vanuit wat je voelde in je bekken: speelsheid, impulsiviteit, vasthouden en loslaten, seksualiteit en sensualiteit, zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander.

Je bovenste ledematen en je hoofd zijn je communicatie-, expressie-, en aardingskanalen. We oefenen met alle gradaties in het maken van contact: eisen en vragen, nemen en ontvangen, strelen en duwen. Je leert om je stem vrij te gebruiken en staat stil bij het realiseren van je verlangens in je leven.

In deze laatste module kijk je naar je lichaam als geheel. Je besteedt veel aandacht aan zelfevaluatie. Hoe is je potentie om je lichaam gewaar te worden, te openen en te laten doorstromen, expressie te geven aan je gevoelens, de ‘ont-moeting‘ aan te gaan, je te ontspannen en dit alles te integreren in je leven?

2.970,00 euro
De mogelijkheid bestaat om dit bedrag in termijnen te betalen mits toeslag van 75,00 euro administratiekosten. 

Vroegboekkorting: 150,00 bij inschrijving en betaling voor 4 augustus 2024

Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.

Kostprijs

2.670,00 euro incl. accomodatiekost en lesmateriaal.
Er is mogelijkheid om dit bedrag in delen te betalen.

Vroegboekkorting van 100,00 euro bij inschrijving voor 31 augustus 2019. 

Je deelnameprijs voor een infomoment kan je aftrekken bij instap in het jaar. 

Je kan kiezen voor begeleide oefengroepen. Kostprijs hiervoor is 540,00 euro voor 6 bijeenkomsten (is ook KMO-portefeuille gerechtigd).  Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.

KMO-Portefeuille

Als je voldoet aan de voorwaarden voor gebruik van de KMO-portefeuille krijg je als kleine onderneming een subsidie van 40%. Als middelgrote onderneming krijg je 30% subsidie. Stuur ons een mailtje voor meer informatie hierover.

2.800,00 euro 
De mogelijkheid bestaat om dit bedrag in delen te betalen. 

Vroegboekkorting: 100,00 euro bij inschrijving en betaling voor 13 augustus.

Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.

 
Toelatingsvoorwaarden

Toelating vindt plaats na het volgen van een introductiedag en/of intakegesprek, tenzij de begeleiding je al kent. Je kan een intakegesprek aanvragen bij één van de begeleiders. Een gesprek duurt 1 uur en kost € 60,00. Verder vragen we je een intakeformulier in te vullen (dat ontvang je bij inschrijving), en op te sturen naar het secretariaat.

Wil je graag ook lijfelijk proeven van wat dit jaartraject je kan bieden?

Volg dan één van de kennismakings-workshops hier onder.
Klik hier om je in te schrijven.