Opleiding ELW® – 2de, 3de en 4de jaar

Na het eerste jaar van de opleiding volgen een aantal modules die je voorbereiden om op zelfstandige basis of binnen je werk mensen te begeleiden met Emotioneel Lichaamswerk®. Deze modules bieden het theoretische kader en toepassingen in de praktijk zowel voor het geven van groepen als voor het begeleiden van individuele sessies.

Deze modules zijn gespreid over twee jaar. Daarna volgt een afstudeerjaar met gesuperviseerde eigen praktijkvoering van groepswerk en individueel werk en enkele thematische verdiepingsdagen.

Bijhorende verdiepende literatuur verwerk je samen met studiegenoten in literatuurzooms onder begeleiding van een docent.

In deze opleidingsjaren ontmoeten lichaamsgericht werken en gesprekstechnieken elkaar en leer je over de toepassing en opbouw van de ELW®-methodiek. In het tweede jaar ligt de focus op het geven van groepen. In het derde jaar ligt de nadruk op het geven van individuele sessies.

Volgende thema’s komen aan bod in de modules:

 • Lichaamsgerichte oefeningen die beweging, stretch, stress, mobilisatie, ademhaling, expressie of relaxatie faciliteren of bevorderen.
 • Karakterstijlen 
 • Bio-energetica en oefeningen uit de bio-energetica
 • Emotiewerk
 • Trauma- en polyvagaaltheorie
 • Verbindende communicatie
 • Lichaamscontact  
 • Lichaamsgerichte gesprekstechnieken: focussen, bodytalk en tweestoelentechniek
 • De opbouw van een ELW® individuele sessie of ELW® groepsaanbod waarin de verschillende bouwstenen met elkaar verbonden worden. 

Doelstellingen:

 • je raakt vertrouwd met de didactische en technische vaardigheden om specifieke lichaamsgerichte oefeningen en gespreksvaardigheden geïntegreerd in te zetten bij groepsbegeleiding en individuele sessies.
 • je hebt voldoende theoretische achtergrond om ELW passend aan te reiken op een veilige manier in groep en individuele sessies.
 • je raakt vertrouwd met aspecten van groepsdynamica en de werking van overdracht en tegenoverdracht
 • je leert hoe je ELW® kan inzetten in een preventieve context van veerkracht en zelfzorg en waar je ELW® kan inzetten in een (psycho)therapeutische context.
 • je doet ervaring op als assistent op stageplekken en geeft oefensessies aan je eigen groep en studiegenoten (en externen)
 • je verwerkt de bijhorende literatuur samen met je groepsgenoten ondersteund door een literatuurzoom vanuit het opleidingsteam
 • je werkt verder aan je deskundigheid tot je 
  • een ‘ja’ hebt van het team om zelf een eigen groepspraktijk op te bouwen;
  • je oefent met oefencliënten tot je een ‘ja’ hebt om individuele sessies te kunnen begeleiden.

In tegenstelling tot het eerste jaar, ligt de focus minder op je persoonlijke groeiproces, al blijft zelfreflectie, het herkennen van je schaduwkanten en je persoonlijke groeiproces wel een aandachtspunt doorheen de hele opleiding. Doorheen de modules werk je doorlopend aan je eigen visie en waarden van waaruit jij trainer/therapeut wil zijn. 

Meer gedetailleerde informatie kan je aanvragen via mail.

Play Video
Play Video

4.070,00 euro  (kostprijs 2ste jaar)
De mogelijkheid bestaat om dit bedrag in delen te betalen. 

Voorzie ook een budget om literatuur aan te kopen.

Prijs 3de en 4de jaar is nog niet gekend.