Locatie:

NEL | opleiding >

Netwerk Emotioneel Lichaamswerk

Beroepsopleiding ELW

Zaterdag 22 December 2007 - 14:39:33

De opleiding bereidt je voor om op een zelfstandige basis of binnen je werk mensen te begeleiden. De opleiding is zo opgebouwd dat je vanaf het derde jaar kan kiezen voor de specialisatie 'begeleiden van groepen met ELW® ' of 'individuele begeleiding met ELW®'. 

De opleiding duurt 3 jaar, en wordt afgerond met een afstudeertraject (dat minimaal 1 jaar duurt).

 

Hieronder vind je een korte beschrijving van de opleiding. Bekijk onze opleidingsbrochure voor een uitgebreide beschrijving.

Zaterdag 22 December 2007 - 14:39:47

Eerste jaar / Groei-jaar

Dit jaar staat open voor iedereen die interesse heeft in een intens groeitraject. Dit jaar is tevens verplicht als je met de opleiding verder wil gaan.

Tijdens dit jaar ligt de nadruk op zelf intens ervaren wat Emotioneel Lichaamswerk® met je doet. Dit houdt in dat je eigen proces veel aandacht krijgt. De hechte band met je groepsgenoten, gecombineerd met het Emotioneel Lichaamswerk®, zal je stimuleren om steeds verder te onderzoeken wie je bent, wat je eigenheid is, hoe je in het leven staat. Ter verdieping van je ervaring oefen en doorleef je de gerichte oefenopdrachten; dit zowel individueel als in kleine groepjes. Met ondersteuning van de trainers werk je aan (je) eigen individuele leerdoelen.
Naast je persoonlijke ontwikkeling raak je vertrouwd met de technieken en met de theorie. Je neemt per module de aanbevolen literatuur door.

Op het einde van dit jaar is er een evaluatiemoment voorzien. In deze opleiding is je evaluatie van groot belang. Als je wil doorgaan naar het tweede jaar, heb je een positieve evaluatie van het team nodig.

Getuigenis deelnemer Groeijaar - Lisa Getuigenis deelnemer Groeijaar - Farah
   
Getuigenis deelnemer Groeijaar - E.
   

Zaterdag 22 December 2007 - 14:40:16

Tweede jaar

De nadruk verschuift van je persoonlijk proces (eerste jaar) naar het aanleren van de technieken. Dit jaar start met 2 overgangsmodules van telkens twee- en een halve dag waarin je de leerstof van het eerste jaar gaat bekijken vanuit het oogpunt van de trainer. Tevens ga je aan de slag met bodyreading.

Deze modules vormen de brug tussen het groeijaar en het tweede jaar van de opleiding. Qua begeleidingsstijl verschuift het accent van ‘persoonlijk groeiproces naar studeren van het vak’.

Ze kunnen ook gevolgd worden als een onderzoek of je verder in de opleiding stapt.

Nadien volgen er 6 modules van 4 dagen en 2 theoriedagen (anatomie).

 

Zaterdag 22 December 2007 - 14:40:34

Derde jaar

Dit jaar start met een module 'groepsdynamica' en een module 'karakterstructuren'.

Na deze modules kies je één van de specialisatierichtingen: of voor de groep staan of individueel werken. Het programma is een mengeling van theorie en praktijk en word afgestemd op thema’s, vragen, noden uit de groep. Je oefent in begeleiding en je ontvangt feedback op je oefenmomenten.

 • Begeleiden van groepen

  In dit jaar leer je het vak: je leert hoe je Emotioneel Lichaamswerk® geeft en hoe je een ELW-reeks grondig opbouwt. Samen met je medestudenten creëer je een ELW-basisreeks die je tijdens de opleidingsmodules aan publiek aanreikt. Hierover krijg je uitgebreide feedback van je medestudenten en je docenten.
  Je houding als begeleider en je beheersing van de technieken worden ten gronde doorgelicht. Zo ontwikkel je je eigen stijl.

  Binnen deze specialisatie kan je, als je wil, nog kiezen voor een specifieke doelgroep (senioren, kinderen, maatschappelijk werkers, personen met een handicap, …). We bieden je dan binnen het bestaande programma een traject op maat aan.

  Tijdens dit jaar assisteer je zoveel mogelijk. We besteden tevens aandacht aan het uitbouwen van je praktijk.

 • Emotioneel Lichaamswerk® voor professionele individuele begeleiding 

  Je hebt de wens om Emotioneel Lichaamswerk® in te zetten bij individuele sessies.

  De opleiding creëert een veilige context waardoor jij therapeut/coach aan den lijve kan ondervinden wat het betekent om begeleid te worden vanuit Emotioneel Lichaamswerk® in een sessie. Elke opleidingsdag belicht een nieuwe invalshoek van wat het lichaamsgericht werken in de sessieruimte kan inhouden, wat er speelt tussen de therapeut/coach en de cliënt, en wat wezenlijk belangrijk is voor een nabije en professionele houding in het werken met mensen. Het programma is een mengeling van theorie en praktijk.

  Je ontvangt feedback en wordt geëvalueerd door je docenten team.

 

Zaterdag 22 December 2007 - 14:41:17

Introductie'dagen' Opleiding / Groei-jaar

Tijdens de 'Introductiedag Opleiding' kan je ervaringsgericht kennismaken met de opbouw en de structuur van de opleiding. In de voormiddag belichten we het eerste jaar (Groei-jaar). 's Namiddags laten we je proeven van het tweede jaar en krijg je uitleg over de ganse Opleiding. Afsluitend is er uitgebreid ruimte voor jouw specifieke vragen.

Naast de introductiedagen voor de ganse opleiding zijn er ook specifieke proefmomenten voor het groei-jaar. Deze proefmomenten duren twee uur. We laten je ervaringsgericht kennismaken met de opbouw en structuur van dit jaar, en geven je alle info die je nodig hebt. Natuurlijk is er ook hier ruimte voor jouw specifieke vragen.

Voor de specifieke data raadpleeg je de 'Opleidingskalender'.

 

Zaterdag 22 December 2007 - 14:40:53

Afstudeertraject

Begeleiding van groepen:  

Je start je praktijk onder supervisie. Tijdens 8 supervisiedagen kan je je ervaringen, knelpunten en vragen grondig doorlichten.

Je kan dit afstudeertraject afleggen in één jaar, of op je eigen ritme.

Je maakt een persoonlijke evaluatie over jouw ontwikkeling gedurende 3 jaar opleiding en een eindwerk.

Emotioneel Lichaamswerk® voor professionele individuele begeleiding:  

De afstudeervoorwaarden zijn, naast persoonlijk  werk minimaal 20 individuele sessies Emotioneel Lichaamswerk® begeleiden onder supervisie.

Meer informatie vind je hieronder bij bijscholingsmogelijkheid.

Je wordt geëvalueerd door je docenten team. Gedetailleerde afstudeercriteria kan je opvragen.

 

Vrijdag 04 Januari 2008 - 11:28:59

Meer informatie:

Donderdag 27 September 2012 - 22:01:49

Bijscholingsmogelijkheid

Emotioneel Lichaamswerk® voor professionele individuele begeleiding

Als je een diploma als therapeut en voldoende ervaring hebt met lichaamswerk, kijken we tijdens een intake of je kan worden toegelaten tot deze opleiding.

De eindtermen zijn dat je in staat bent om mensen op een degelijke wijze te begeleiden in individuele sessies met Lichaamsgerichte methodieken. In deze opleiding komen alle tools aan bod die je ontwikkelen tot een lichaamsgericht therapeut/begeleider. Concreet zoemen wij in op volgende onderwerpen : aanwezig zijn en blijven bij jezelf, overdracht en tegenoverdracht in een sessie, de begeleider als seksueel wezen, projecties, informatie uit lichaamstaal en karakterstructuren. Je leert hoe je een sessie start en een sluitend “contract” maakt, hoe je een sessie of een reeks sessies afrondt, hoe je doorverwijst, en waar je grens ligt in begeleidingswerk. De tools in onze opleiding vanuit Emotioneel Lichaamswerk® zijn : bodytalk, focussen en tweestoelentechniek, het gebruik van je ademhaling, en bio-energeticaoefeningen, stiltemomenten, gebruik van oefeningen die opladen of ontladen. Je krijgt ook de basis mee vanuit lichaamsgerichte trauma therapie.

Er wordt van jou verwacht dat je in staat bent om je eigen functioneren in vraag te stellen, feedback toe te laten en te geven, kwetsbaar te blijven, overdracht en tegenoverdracht te herkennen en hieruit te stappen en je volgt supervisie in je blijvend kwetsbaar functioneren. Je kan tevens literatuur verwerken en achtergrondinformatie opnemen.

De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules. Meer informatie is op te vragen via email of telefonisch op het nummer 0473 21 46 15 (Syntia).

Ademtraject

Ben je opgeleid in Emotioneel lichaamswerk® en heb je de workshop "Adem je Vrij " gevolgd, dan kan je je aanmelden voor een degelijke bijscholing in Ademen.  Deze bijscholing richt zich naar mensen die emotioneel lichaamswerk® aanreiken, of op een andere manier Ademen willen gebruiken in hun workshops en trainingen.
De bijscholing behelst 5 opleidingsdagen, en een niet-residentieel afstudeerweekend.  Er wordt van je verwacht dat je tussendoor oefent met de aangereikte leerstof. Er is mogelijkheid om een getuigschrift te ontvangen.

 

 

Emotioneel lichaamswerk beschouwt lichaam en geest als een onlosmakelijke eenheid waarbij beide delen elkaar wederzijds beïnvloeden. Het is een ervaringsgerichte methode die het lichaam als uitgangspunt neemt om mensen in hun emotionele, fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling te ondersteunen en/of om een dieper liggende problematiek te helpen verwerken.